Kronen en bruggen – kroontand of brugtand nodig?

Kroon plaatsen

Als vervanging van een tand of kies kan er gekozen worden voor een kroon. Veel mensen hebben daar weleens van gehoord, maar wat is een kroon nou eigenlijk en waarom zou u hiervoor kiezen? U kunt een kroon zien als een hulsje dat over een afgeslepen tand of kies wordt geplaatst. Als het hulsje er eenmaal op zit, heeft de tand of kies weer dezelfde vorm en functionaliteit als hijoorspronkelijk had. Een reden om een kroon te plaatsen, kan zijn dat de tand of kies zelf te weinig houvast heeft om nog op te vullen met composiet. Ook kan voor een kroon gekozen worden om het gebit te verfraaien.

Hoeveel kost een kroon?

Het laten maken van een kroon kan intern, bij Karel Tandartsen. We maken geen gebruik van externe partijen en daardoor kunnen we zeer concurrerende prijzen hanteren. De prijs kan per persoon verschillen, omdat elke gebitssituatie anders is. Laat u verrassen door onze scherpe tarieven. We nodigen u ook uit om na ontvangst van de offerte te vergelijken op basis van prijs en kwaliteit!

Een brug plaatsen

Met behulp van een brug kan de tandarts meerdere tanden vervangen. Deze brug steunt op twee pijlers. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen met een kroon erop, aan weerszijden van waar de brug moet komen. Het tussendeel wordt de “dummy” genoemd en bestaat uit één of meerdere tanden/kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Hoeveel kost een brug?

De prijs van een brug valt soms wat hoger uit. Ook hier kunnen we zeer scherpe tarieven aanbieden. Soms moet een brug worden gecombineerd met implantaten. Wij raden u sterk aan om voor dergelijke ingrepen Karel Tandartsen een offerte te laten uitbrengen. Deze kunt u dan vergelijken met de offerte van uw huidige tandarts. Vaak wordt voor kronen en bruggen een te hoge vergoeding gevraagd.

Er zijn ook veel externe partijen die zich puur richten op het vervaardigen van kronen en bruggen. In tegenstelling tot de standaard tandartstarieven is deze markt redelijk open. De inkoop door een tandarts en de volumes hiervan hebben invloed op de prijs die u aangeboden wordt. Voor alle behandelingen van kronen en bruggen is Karel Tandartsen de juiste keuze!

Er zijn ook veel externe partijen die zich puur richten op het vervaardigen van kronen en bruggen. In tegenstelling tot de standaard tandarts tarieven is deze markt redelijk open. De inkoop van een tandarts en de volumes hiervan hebben invloed op de prijs die u aangeboden wordt. Voor alle behandelingen van kronen en bruggen is Karel Tandartsen de juiste keuze!